Výstupy projektu

Výstupy projektu

1. Publicita projektu Cílem aktivity je efektivně a srozumitelně informovat zapojené subjekty i veřejnost o realizaci projektu, o Fondech EHP a spolupráci s partnerem z Norska. Tento cíl bude naplňován v souladu s komunikační strategií projektu, která bude podrobně rozpracovávat cíl do jednotlivých kroků, popíše nástroje, prostředky, zodpovědné osoby. Nově vytvořené webové stránky projektu – samostatné webové …

Výstupy projektu Pokračovat ve čtení »