Diskuze s občany o organizaci dopravy na Baťově nepřinesla jednoznačné řešení

Živá diskuze provázela veřejné setkání s občany na Baťově, které se tentokrát věnovalo především organizaci dopravy. Padesátka přítomných si nenechala ujít možnost vyjádřit svůj názor na změny, které by zde v budoucnu mohly nastat v podobě jednosměrných ulic, zvýšených křižovatek nebo zóny 30.

Starostka města Otrokovice Hana Večerková informovala přítomné v úvodu setkání o realizovaných a připravovaných investicích nejen v oblasti dopravy, ale také těch, které mohou dopravu krátkodobě ovlivnit. Zazněly také informace o projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, který je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru v rámci programu Řádná správa, a prostřednictvím kterého město sbírá poznatky, jak lépe vtáhnout občany do dění ve městě.

Se studií organizace dopravy seznámil přítomné dopravní inženýr Petr Macejka, který se postupně věnoval všem řešeným ulicím a jednotlivým opatřením v nich. Současně reagoval i na výsledky loni realizovaného dotazníkového šetření, které umožnilo lidem vyjádřit se a sdělit, jak dopravu na Baťově sami vnímají. Vzhledem k tomu, že ve výsledcích dotazníků dominoval příznivý postoj k zavedení jednosměrek, stalo se i toto téma důležitou součástí celé diskuze. „V tomto ohledu jsme došli k závěru, že pro zavedení jednosměrek byly přibližně dvě třetiny přítomných. Ostatní přítomní jednosměrky nechtěli, ale uvítali by jiná opatření, nebo by na současné situaci neměnili nic. Většina byla pro zavedením zóny 30, která by zklidnila dopravu a zajistila větší bezpečnost pro chodce. Vítaným opatřením by byly také zpomalovací prahy nebo zvýšené křižovatky,“ shrnula v krátkosti postřehy z veřejného setkání starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Řešení dopravy v obydlených částech ale není jednoduché a proveditelné tak, aby vyhovovalo všem. „Setkání se účastnilo přibližně padesát osob. Přesto, že šlo o hojnou účast a sál se zaplnil téměř do posledního místa, tak ani v takto úzkém složení jsme nedošli k jednoznačné shodě. Každý hájil především zájmy místa, ve kterém se zdržuje nejčastěji. Zatímco jsme měli možnost slyšet vyjádření části obyvatel, na celém Baťově se případně realizovaná opatření dotknou asi čtyř tisíc lidí. Proto je potřeba na řešení pohlížet více komplexně,“ míní starostka města Otrokovice Hana Večerková. Cenné bylo srovnání argumentů obyvatel Baťova s náhledem odborníka, který následně po skončeném jednání s několika obyvateli pokračoval v diskusi přímo na jednom z míst, které obyvatelé vnímají jako problematické.

Vedení města díky setkání získalo řadu přínosných podnětů, kterými se bude dále zabývat a brát je v úvahu pro další vyhodnocení situace. „Velmi mě těší, že lidé přišli a řekli nám, co je trápí. Jsou to velmi cenné informace, se kterými budeme dál pracovat. Letošní rok bude patřit v tomto ohledu ještě administrativním záležitostem s tím, že první realizace by mohla být v následujících dvou letech. Komplexní řešení pak bude určitě rozloženo do několika následujících let. Vnímám ale také potřebu občanů, řešit problematická místa v co nejkratším čase. Přesto nejlepším receptem na bezpečnost v ulicích zůstává vzájemná ohleduplnost a respekt. Pokud vím, že projíždím obydlenou ulicí, kde si mohou hrát děti, kolem školských zařízení, nebo tam, kde je velký pohyb chodců, přizpůsobím tomu svou jízdu. Není to tak dávno, co ulice Baťova byly téměř prázdné. Bez parkujících vozidel, s minimálním provozem. Tato doba je pryč. Mobilita nám přináší mnoho výhod, ale také řadu omezení. Auta z ulic nezmizí a nám nezbývá než najít rozumný kompromis v organizaci dopravy, která zajistí především bezpečnost jejich účastníků, ale také plynulost provozu,“ uzavřela starostka Hana Večerková.  

Dotazníkové šetření i veřejné setkání s občany proběhlo v rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, který je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru v rámci programu Řádná správa.