Fredrikstad – návštěva radnice

Před budovou radnice RÅDHUSET FREDRIKSTAD KOMMUNE přivítal delegaci Vegard Stavne Anda a následně je seznámil s jednotlivými body programu studijní cesty. Nastínil, jakým způsobem probíhá participace občanů na rozvoji města.

V zasedací místnosti delegaci přivítala starostka Fredrikstadu Siri Martinsenová, která je ve funkci od roku 2021. Prezentovala krátce historii města a představila projekty, které by chtěli ve městě realizovat. Jedná se především o lokalitu bývalé loděnice, která ukončila svoji činnost v roce 1988 a nyní na celé ploše předpokládají výstavbu komplexu zahrnující jak byty, tak komerční prostory včetně komplexní infrastruktury.

Následovala prezentace Per-Erika Torpa, vedoucího odboru životního prostředí a rozvoje města. Nosným tématem všech dosavadních i dalších prezentujících osob bylo téma probíhajících a plánovaných aktivit směřovaných k nárůstu počtu obyvatel.