Veřejné setkání k řešení dopravní situace na Baťově proběhne v březnu

Téma dopravy v otrokovické místní části Baťov bylo předmětem dotazníkového šetření, které v závěru roku umožnilo lidem vyjádřit se a sdělit, jak zde dopravu sami vnímají. Dotazník se týkal podmínek pro chodce, cyklisty, ale i motoristy včetně možností parkování.

Téma dopravy v otrokovické místní části Baťov bylo předmětem dotazníkového šetření, které v závěru roku umožnilo lidem vyjádřit se a sdělit, jak zde dopravu sami vnímají. Dotazník se týkal podmínek pro chodce, cyklisty, ale i motoristy včetně možností parkování.

Výzkum proběhl v rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, který je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru v rámci programu Řádná správa.

Ankety se zúčastnilo 202 osob. Téměř všichni respondenti se pravidelně dopravují chůzí. Velká většina pak i automobilem či na kole. V hodnocení dominoval příznivý postoj k zavedení jednosměrek jako nástroje ke zlepšení parkování. Současně se respondenti shodli, že čtvrtí projíždí příliš mnoho tranzitní automobilové dopravy. K rozporům docházelo v otázce chodníků, kdy hrála významnou roli konkrétní ulice. Zatímco někteří hodnotili dostatek chodníků v průměru příznivě, jiní poukazovali na jejich kvalitu či absenci. „Dotazníkové šetření přineslo řadu poznatků, o kterých bychom chtěli s občany dále diskutovat. Proto jsme zorganizovali setkání, kde znovu shrneme výsledky dotazníku, které byly zakomponovány do návrhu řešení dopravní situace na Baťově a společně můžeme vše probrat,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková s tím, že setkání s občany proběhne  ve čtvrtek 21. března 2024 od 16 do 18 hod. v sále SENIORu C na Baťově.

Dokumenty, které budou projednávány, najdete v sekci VÝSTUPY PROJEKTU nebo v přílohách zveřejněné zprávy na https://www.otrokovice.cz/verejne%2Dsetkani%2Dk%2Dreseni%2Ddopravni%2Dsituace%2Dna%2Dbatove%2Dprobehne%2Dv%2Dbreznu/d-26410