Fredrikstad – developerské projekty

Setkání s městskými developery přineslo mnoho informací o komunikaci města s investory. Mimo jiné byly účastníkům v rámci prohlídky města představeny již realizované ale i připravované projekty. Jako klíčová se jeví nutnost spolupráce developerů s městem a povinností developerů všechny své projekty již v plánovací fázi řešit a projednávat s občany prostřednictvím výborů, kterých je ve městě celkem 22.