Fredrikstad – Litteraturhuset

V Domě literatury (Litteraturhuset Fredrikstad) vyslechla delegace sérii prezentací. První se věnovala způsobům komunikace směrem k občanům prostřednictvím Výborů. Účastníky zajímalo, jak motivují občany k tomu, aby se zapojovali do diskuse nad budoucími projekty soukromých developerů i města. Práce je založena na dobrovolnících, kteří jsou aktivní. Potýkají se s velkou fluktuací takto činných dobrovolníků a příprava některých projektů trvá i 4 roky. Výbory mají vlastní informační síť, z každého jednání se vytváří zápis, který je následně posílán jak členům daného výborů, tak i všem ostatním výborům a také politikům a novinářům. Na činnost výborů jsou vyčleněny prostředky cca 50-70 tis. NOK ročně. V roce 2022 řeší např. témata budování škol, strategii dobrovolnictví a komunikace, plán výstavby bytů, komunální služby a jejich kapacity, diskuse se zájmovými skupinami, zlepšení zpětné vazby k občanům a uživatelsky přívětivé prostředí na internetu.

V další sekci se mluvilo o vzdělávání a výstavbu škol. Prostřednictvím setkání s občany a konferencemi pro mládež se snaží optimalizovat školy na území města. Osvědčil se pasport škol a návrh 3 variant na jejich optimalizaci, který vzbudil zájmem lidí. Častým problémem je nedorozumění v komunikaci občanů i úředníků z hlediska kompetencí, práv a mandátů. Občanům je také nutné neustále opakovat, že nemohou spolurozhodovat, mohou jen dávat podněty a inspirovat město svými nápady.

Zajímavým tématem bylo Zapojení mladých lidí (děti a teenageři) a demokratické projekty. Úkolem projektu DEMOS je především sledovat jednotlivé projekty města a soukromých investorů a řešit jejich dopad na děti a mládež. Při městě Fredrikstad funguje tzv. Rada mládeže ve Fredrikstadu, která je komunikačním nástrojem mladých lidí směrem k politikům a dalším osobám s rozhodovací pravomocí. Rada mládeže také obci pomáhá řešit zájmy a potřeby dětí a mládeže.