O projektu

Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, registrační číslo projektu GG-MGS1-003, realizuje od dubna 2022 město Otrokovice společně se svými partnery. Projekt je financován z Fondů EHP a státního rozpočtu ČR.

Účelem projektu je zlepšení schopnosti veřejné správy reagovat na potřeby svých obyvatel prostřednictvím zapojení specifických cílových skupin obyvatel i široké veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni včetně zajištění rozvoje odborných kompetencí zaměstnanců veřejné správy a volených zástupců v oblasti občanské participace.

Realizátor: město Otrokovice

Čeští partneři: město Valašské Meziříčí, město Turnov, město Jeseník, město Kutná Hora, město Uherský Brod, město Kopřivnice, město Říčany, obec Žlutava, obec Halenkovice, obec Nová Dědina, obec Kurovice, mikroregion Ivančicko.

Norský partner: město Fredrikstad.

Termín realizace: 1.4.2022 – 30.4.2024

Rozpočet: 4 869 846 Kč