Konference završila mezinárodní projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce

Předávat si zkušenosti, čerpat z příkladů dobré praxe a realizovat je při komunikaci s občany bylo hlavním cílem projektu města Otrokovice, do kterého bylo zapojeno jedenáct měst a obcí z Česka, mikroregion Ivančicko sdružující 14 obcí  a také norské město Fredrikstad. Více než dva roky se partneři projektu scházeli, aby řešili témata, které je spojují. „Přesto, že každé …

Konference završila mezinárodní projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce Pokračovat ve čtení »

Diskuze s občany o organizaci dopravy na Baťově nepřinesla jednoznačné řešení

Živá diskuze provázela veřejné setkání s občany na Baťově, které se tentokrát věnovalo především organizaci dopravy. Padesátka přítomných si nenechala ujít možnost vyjádřit svůj názor na změny, které by zde v budoucnu mohly nastat v podobě jednosměrných ulic, zvýšených křižovatek nebo zóny 30. Starostka města Otrokovice Hana Večerková informovala přítomné v úvodu setkání o realizovaných a připravovaných investicích …

Diskuze s občany o organizaci dopravy na Baťově nepřinesla jednoznačné řešení Pokračovat ve čtení »

Veřejné setkání k řešení dopravní situace na Baťově proběhne v březnu

Téma dopravy v otrokovické místní části Baťov bylo předmětem dotazníkového šetření, které v závěru roku umožnilo lidem vyjádřit se a sdělit, jak zde dopravu sami vnímají. Dotazník se týkal podmínek pro chodce, cyklisty, ale i motoristy včetně možností parkování. Téma dopravy v otrokovické místní části Baťov bylo předmětem dotazníkového šetření, které v závěru roku umožnilo lidem vyjádřit …

Veřejné setkání k řešení dopravní situace na Baťově proběhne v březnu Pokračovat ve čtení »

Otrokovická radnice se učí, jak zapojit do rozhodování veřejnost, i od Norů

Reportáž televize pojednává o setkání dětí a mládeže reprezentujících školní parlamenty ZŠ Trávníky, T. G. Masaryka a Mánesova, které proběhlo 9. května 2023 na půdě otrokovické radnice za účasti norských expertů v rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, který je financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru  v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných. https://itvs24.cz/otrokovice/otrokovicka-radnice-se-uci-jak-zapojit-do-rozhodovani-verejnost-i-od-noru

Vedení města se setkalo s občany na Baťově

Doprava v různých podobách se stala ústředním tématem besedy s občany na Baťově, v rámci které měli lidé možnost pokládat otázky starostce města Otrokovice Haně Večerkové i místostarostovi Petru Ťopkovi. Vedení radnice tak zahájilo letošní sérii setkávání s veřejností, které se konají pravidelně již několik let. V úvodu setkání představila starostka realizované i plánované projekty týkající …

Vedení města se setkalo s občany na Baťově Pokračovat ve čtení »

Výstupy projektu

1. Publicita projektu Cílem aktivity je efektivně a srozumitelně informovat zapojené subjekty i veřejnost o realizaci projektu, o Fondech EHP a spolupráci s partnerem z Norska. Tento cíl bude naplňován v souladu s komunikační strategií projektu, která bude podrobně rozpracovávat cíl do jednotlivých kroků, popíše nástroje, prostředky, zodpovědné osoby. Nově vytvořené webové stránky projektu – samostatné webové …

Výstupy projektu Pokračovat ve čtení »

V Norsku se na předávání informací mezi městem a veřejností podílejí dobrovolníci

Aktivní práce dobrovolníků v radách a výborech a přenášení informací o plánovaných projektech směrem k širší veřejnosti, tím se vyznačuje spolupráce s veřejností v  norském městě Fredrikstad. K tomuto a mnoha dalším poznáním dospěli účastníci studijní cesty do Norska, která se uskutečnila v rámci projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Celkem 24 účastníků vyrazilo první zářijový týden do Norského města …

V Norsku se na předávání informací mezi městem a veřejností podílejí dobrovolníci Pokračovat ve čtení »

Norsko ukáže způsoby, jak komunikovat s veřejností

Zlepšit komunikaci mezi občany a městy si klade za cíl projekt „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Důležitým partnerem projektu je norské město Fredrikstad, které druhý zářijový týden navštíví celkem 24 účastníků projektu, aby poznalo tamní příklady dobré praxe. „V souladu s obvyklou praxí, kterou členové projektového týmu získali v rámci jiných projektů, bude ve spolupráci …

Norsko ukáže způsoby, jak komunikovat s veřejností Pokračovat ve čtení »

Zkušenosti, jak zapojit veřejnost do rozvoje města,  budou Otrokovice čerpat i v Norsku

Město Otrokovice navazuje partnerskou spolupráci s norským městem Fredrikstad a dvanácti městy a obcemi v České republice v projektu s názvem „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Cílem projektu je zavedení procesů zapojování veřejnosti do přípravy a realizace rozvojových záměrů a tvorby strategických dokumentů na lokální úrovni. Zástupci zapojených měst a obcí se budou vzdělávat, budou si vyměňovat zkušenosti a …

Zkušenosti, jak zapojit veřejnost do rozvoje města,  budou Otrokovice čerpat i v Norsku Pokračovat ve čtení »