Fredrikstad – Forumsamling

Ve večerních hodinách proběhlo Shromáždění na fóru (Forumsamling) v Domě literatury. Tato pravidelná setkání probíhají 4 x ročně, na setkání jsou zváni zástupci výborů místní komunity, městských organizací a volení představitelé, interní hosté a externí odborníci. Účelem je vyhodnocení jednotlivých podnětů z výborů, vyhodnocení spolupráce s městem a reakce na jednotlivé projekty města. Setkání mají různá témata, která jsou relevantní pro výbory místní komunity ve Fredrikstadu.