Fredrikstad – Scandic City

Prezentační bloky s případovým manažerem Thomasem Stokke se týkaly tématu regulačních plánů, staveb a zapojení občanů do „rozvoje města a regulačních záležitostí. Podmínky pro developery jsou poměrně striktní, hlídá se jejich objem a dosah projektu na veřejnost. Zákonem je stanoveno, jak mají vypadat veřejné prostory a investor musí řešit obsah těchto veřejných prostor tak, aby s návrhem město souhlasilo. V případě, že se developerům nedaří některé podmínky splnit přímo v území výstavby, mohou participovat na výstavbě veřejných prostor někde jinde ve městě. Veřejné prostranství následně udržují buď přímo lidé, kteří zde bydlí nebo investor, případně město.

Pracovník územního plánování Erling Gunnufsen připravil prezentaci o plánech mobility, plánu pro ulice města a proměně města. Není bez zajímavosti, že i při razantním nárůstu obyvatel a pracovních míst chtějí nulový nárůst osobní dopravy. Dosaženo toho má být motivací obyvatel k využívání dopravy MHD, cyklo a pěší. Nástroje motivace jsou využívány kladné i záporné. Kladná spočívá v lepších službách MHD, zlepšení kvality cyklostezek, chodníků a intenzivní kampani, záporná naopak počítá se zavedením plateb na cestách, mýtného, zákaz vjezdu do určitých částí města nebo změna parkovací politiky, kdy by byl omezen čas parkování.

Otázku veřejného zdraví a opatření, které chce Fredrikstad implementovat, otevřela Kjersti Eline Føiling, která má na starost oblast veřejného zdraví. Konstatovala, že každé 5. dítě žije na hranici chudoby a je nutná změna. Město Fredrikstad mapuje životní podmínky od roku 2012 s tím, že od roku 2014 nastavilo stejné indikátory pro hodnocení. Vyhodnocují je každé dva roky a mají tak nyní 5 srovnatelných zpráv, které budou podkladem pro zapojení do projektu WHO nazvaný SOSLOKAL. Celé město je rozděleno do 40 oblastí a sleduje se 19 indikátorů, např. výše nájmu, podíl nájemního bydlení, příjem obyvatel, invalidita do 30 let, vzdělání, počet dětí, přistěhovaní, vystěhovaní, atd.

Tento nástroj byl vyrobený ve Skotsku a je doporučený WHO pro zdravá města, aby mohla plánovat svůj rozvoj.