Norsko ukáže způsoby, jak komunikovat s veřejností

Zlepšit komunikaci mezi občany a městy si klade za cíl projekt „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Důležitým partnerem projektu je norské město Fredrikstad, které druhý zářijový týden navštíví celkem 24 účastníků projektu, aby poznalo tamní příklady dobré praxe.

„V souladu s obvyklou praxí, kterou členové projektového týmu získali v rámci jiných projektů, bude ve spolupráci s pracovníky norského partnera připraven program sestávající ze setkání s  představiteli organizací a institucí v partnerském městě, kteří jsou aktéry občanské participace. Budou představovány různé projekty využívající komunikaci s občany. Účastníci budou z cesty pořizovat poznámky formou zpráv obsahující poznatky a zajímavé souvislosti, které je při studijní cestě zaujaly. Nabité zkušenosti a informace budou dále diskutovány na vzdělávacích workshopech, které jsou rovněž jednou z aktivit projektu, s cílem najít řešení, jak nejlépe přenést zkušenosti norského partnera do českého prostředí. Zprávy ze studijní cesty budou také využity při prezentaci na závěrečné konferenci,“ přiblížila průběh studijní cesty a její důležitost manažerka projektu Eva Matulová. 

Hlavním důvodem pro zpracování projektu na toto téma a jeho realizaci byla snaha vedení jednotlivých měst a obcí ve vyšší míře zapojit veřejnost do dění v místě jejich bydliště. „Sami občané nejlépe vědí, co jim v okolí chybí nebo jak by mohlo dojít například ke zlepšení řešení dopravy, parkování či jiných témat. V loňském roce jsme dali možnost občanům participovat na rozpočtu města formou akce ‚POHNI městem‘. Lidé se aktivně zapojili a navrhli několik investic. Přesto bychom chtěli, aby se jejich potřeba angažovat se přesunula i do jiných oblastí rozvoje města, které jsou více koncepční a hledají dlouhodobé řešení. Věřím, že uplatnit to, co jinde již funguje a setkává se s dobrým ohlasem, je správná volba,“ míní starostka města Otrokovice Hana Večerková.     

Termín realizace 1.4.2022 – 30.4.2024
Rozpočet: 4 869 846 Kč

Projekt je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných.
Registrační číslo projektu: GG-MGS1-003
Město Otrokovice má v projektu roli žadatele a hlavního realizátora, partnery projektu jsou norský Fredrikstad, dále pak obce a města Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Žlutava a Mikroregion Ivančicko, sdružující dalších čtrnáct obcí Jihomoravského kraje.

Další informace:

Eva Matulová
Koordinátorka projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“
matulova@muotrokovice.cz

Lenka Vaculová
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
vaculova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz