Zkušenosti, jak zapojit veřejnost do rozvoje města,  budou Otrokovice čerpat i v Norsku

Město Otrokovice navazuje partnerskou spolupráci s norským městem Fredrikstad a dvanácti městy a obcemi v České republice v projektu s názvem „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Cílem projektu je zavedení procesů zapojování veřejnosti do přípravy a realizace rozvojových záměrů a tvorby strategických dokumentů na lokální úrovni.

Zástupci zapojených měst a obcí se budou vzdělávat, budou si vyměňovat zkušenosti a budou realizovat konkrétní aktivity zapojení občanů do rozhodování. „Vidíme prostor pro zlepšení v oblasti komunikace s veřejností při rozhodování o důležitých strategických dokumentech a záměrech v našem městě,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková. Každá ze zapojených obcí se v projektu zaměří na téma, které je pro ni důležité. „Některá města se budou zaměřovat na přípravu a projednávání strategických dokumentů, jiná budou plánovat úpravy veřejných prostranství. Otrokovice mají téma řešení budoucnosti dopravy na Baťově,“ doplnila koordinátorka projektu Eva Matulová.

Projekt bude realizován do 30.4.2024. Projekt s registračním číslem GG-MGS1-003 je v plné výši financován z Fondů EHP a Norských fondů v rámci programu Řádná správa věcí veřejných Ministerstva financí ČR s celkovými plánovanými náklady 4,87 mil. Kč.

Město Otrokovice má v projektu roli žadatele a hlavního realizátora, partnery projektu jsou norský Fredrikstad, dále pak obce a města Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Mikroregion Ivančicko, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí a Žlutava.

Termín realizace 1.4.2022 – 30.4.2024

Rozpočet: 4 869 846 Kč

Projekt je Financovaný Ministerstvem financí ČR v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných z prostředků Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů.

Registrační číslo projektu: GG-MGS1-003