Vedení města se setkalo s občany na Baťově

Doprava v různých podobách se stala ústředním tématem besedy s občany na Baťově, v rámci které měli lidé možnost pokládat otázky starostce města Otrokovice Haně Večerkové i místostarostovi Petru Ťopkovi. Vedení radnice tak zahájilo letošní sérii setkávání s veřejností, které se konají pravidelně již několik let.

V úvodu setkání představila starostka realizované i plánované projekty týkající se místní části Baťov. „Povídali jsme si o revitalizaci Štěrkoviště, ale i navazujících stavbách chodníků či cyklostezky, kterou již delší dobu připravujeme ve směru od kruhového objezdu u čistírny odpadních vod po obchodní dům. Zmínili jsme, v jaké fázi se aktuálně nachází projekt Hurdisek, a také naši představu o revitalizaci parku před Společenským domem,“ přiblížila Hana Večerková střípek se společného setkání, které se mimo jiné věnovalo také zpracování nového strategického plánu pro následujících deset let. V rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce se diskuze točila kolem dopravní situace na Baťově. „Upozornili jsme občany, že se jim ještě do prázdnin dostanou do rukou dva dotazníky. První, který najdou v aktuálním dubnovém vydání Otrokovických novin, je zaměřen na průzkum pro nový strategický plán. Následovat bude dotazníkové šetření, které by mělo řešit dopravu na Baťově. Vyzvali jsme občany, aby k těmto dokumentům nebyli lhostejní, protože je to jeden z nástrojů, ze kterého budeme čerpat při tvorbě projektu. Ten se následně dotkne všech obyvatel Baťova, protože řešení dopravní situace musí být komplexní. Zajímá nás, jak o dopravě v této části přemýšlí její obyvatelé. Zda situaci vyřeší například zavedení obytných zón, zjednosměrnění ulic, vyvýšené křižovatky či jiné řešení. Úprava dopravy na Baťově je potřebná vzhledem ke zvýšení bezpečnosti v ulicích a řešení parkování,“ zdůraznila otrokovická starostka Hana Večerková s tím že projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru  v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných.      

Další ze setkání představitelů města s veřejností se uskuteční ve čtvrtek 18. května v 17 hodin v kinosálu Otrokovické BESEDY, a to pro místní části Střed, Újezdy, Trávníky a Přednádraží.