Otrokovická radnice se učí, jak zapojit do rozhodování veřejnost, i od Norů

Reportáž televize pojednává o setkání dětí a mládeže reprezentujících školní parlamenty ZŠ Trávníky, T. G. Masaryka a Mánesova, které proběhlo 9. května 2023 na půdě otrokovické radnice za účasti norských expertů v rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, který je financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru  v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných.

https://itvs24.cz/otrokovice/otrokovicka-radnice-se-uci-jak-zapojit-do-rozhodovani-verejnost-i-od-noru